– Căn cứ công văn số 730/PGDĐT ngày 13/10/2017 của phòng GD&ĐT An Nhơn về việc thực hiện các hoạt động truyền thông phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học. – Sáng ...